XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi
  • Background
  • Background
  • Background
  • Background

 

Kongre Onursal Başkanı

 

Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

 

Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Şeref GÜÇER

Prof. Dr. Mehmet YAMAN (Kongre Başkanı)

Prof. Dr. Yusuf DİLGİN

Doç. Dr. Gökçe KAYA

 

Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Bekir SALİH (Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. Şefik SÜZER  (Bilkent Ü.)
Prof. Dr. Dürişehvar ÜNAL (İstanbul Ü Ecz. F)
Prof. Dr. Reşat APAK  (İstanbul Ü.)
Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN (ODTÜ)
Prof. Dr. Mehmet DOĞAN (Hacettepe Ü)
Prof. Dr. Mustafa ÇULHA  (Yedi Tepe  Ü.)
Prof. Dr. Şerife TOKALIOĞLU (Erciyes Ü.)
Prof. Dr. Meral ERAL (Ege Ü.)
Prof. Dr. Ertuğrul ARPAÇ (Akdeniz Ü.)
Prof. Dr. Namık Kemal ARAS (TBA)
Yrd. Doç. Dr. Engin KARABUDAK (İYTE)

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Adil DENİZLİ (Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. A. Rehber TÜRKER  (Gazi U.)
Prof. Dr. A. Emin EROĞLU (İYTE Ü)
Prof. Dr. Abdurrezzak E. BOZDOĞAN (YTÜ)
Prof. Dr. B. Filiz ŞENKAL (İTÜ.)
Prof. Dr. Candan HAMAMCI (Dicle Ü.)
Doç. Dr. Celal DURAN (KT Ü)
Prof. Dr. Cevdet DEMİR  (Uludağ Ü.)
Prof. Dr. Emür HENDEN  (Ege Ü.)
Prof. Dr. Kadriye ERTEKİN  (Dokuz Eylül Ü.)
Prof. Dr. Latif ELÇİ (Pamukkale Ü.)
Prof. Dr. Mustafa SOYLAK  (Erciyes Ü.)
Prof. Dr. Mustafa TÜZEN (Gaziosmanpaşa Ü.)
Prof. Dr. Münevver SÖKMEN (KTÜ)
Prof. Dr. Nevin ERK (Ankara Ü.)
Prof.Dr. Recep ZİYADANOĞULLARI  (Dicle U)
Prof. Dr. Rıdvan SAY (Anadolu Ü)
Doç. Dr. Sezgin BAKIRDERE (Yıldız Teknik Ü)
Prof. Dr. Süleyman AKMAN (İTÜ)
Doç. Dr. Uğur TAMER (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Mehmet ŞEKERCİ (FÜ)
Prof. Dr. Ali ÖLÇÜCÜ  (F. Ü.)
Prof. Dr. Fahrettin YAKUPHANOĞLU (F.Ü.)
Prof. Dr. Kadir DEMİRELLİ (Fırat Ü)

Sürdürülebilirlik kurulu

    Prof. Dr. Şeref GÜÇER (Uludağ Ü.)

  Prof. Dr. Şefik SÜZER (Bilkent Ü.)

  Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU (İYTE  Ü.)

  Prof. Dr. A. Rehber TÜRKER (Gazi Ü.)

  Prof. Dr. Erdal DİNÇ (Ankara Ü.)

    Prof. Dr. Erdal KENDÜZLER (M. Akif  ERSOY Ü.)

  Prof. Dr. Mehmet YAMAN (Fırat Ü.)

Teknik Kurullar

               a)Kongre Saymanlığı

                  Prof. Dr. Mehmet YAMAN

              Doç. Dr. Gökçe KAYA

              Tülin BİÇİM

                b)Kongre Sekreterya ve Kayıt Kurulu

                Tülin BİÇİM

    Maruf H. DEMİREL

    Ayşe ŞAP

                Dr. Didem G. DİLGİN

    Gül Nilay KORAL

    Tayfun POLAT

    Fethi Ahmet KARADUMAN

                c) Konaklama ve Ulaşım Kurulu

                    Prof. Dr. Mehmet YAMAN

               Prof. Dr. Ali ÖLÇÜCÜ

               Doç. Dr. Aslışah AÇIKSES

               Maruf H. DEMİREL

                Tayfun POLAT